Tutkimukset

Kansallinen Mediatutkimus KMT tutkii säännöllisesti lukijamääriä, lehtien lukemista ja lukijakunnan rakennetta.

RAM-paneelilla voidaan mitata mainoksesi huomioarvoa ja sen aikaansaamaa ostohalukkuutta. Kysy lisää yritysmyynnistämme sinun mainoksesi tutkimisesta.

Kansallinen Mediatutkimus

Kansallinen Mediatutkimus KMT on säännöllisesti tehtävä painetun median tutkimuskokonaisuus. KMT:ssä tutkitaan lukijamääriä, lehtien lukemista ja lukijakunnan rakennetta. Tutkimuksessa kootaan tietoa myös  median käytöstä, kuluttamisesta sekä vastaajien kiinnostuksista, harrastuksista ja asenteista. KMT:ssa on kaksi osaa, KMT Lukija ja KMT Kuluttaja. KMT:n omistaa MediaAuditFinland Oy. Tiedot kerää TNS Gallup Oy.

KMT Lukija toteutetaan puhelinhaastetteluina. Niitä tehdään vuodessa noin 24 000. Haastatteluissa kerätään tietoja lehtien lukemisesta sekä vastaajien perustietoja.
Tutkimuksen tärkein tulos on lukijaestimaatti. Se kertoo, kuinka monta tuhatta lukijaa lehden keskimääräisellä numerolla on. Myös lehtien yhteistavoittavuus – painetun lehden ja verkkopalvelun yhteenlaskettu lukijamäärä – selvitetään.

KMT Kuluttaja toteutetaan puhelinhaastatteluihin liittyvällä nettikyselyllä. Vastauksia tulee vuosittain noin 9 600. Nettilomake räätälöidään jokaiselle vastaajalle puhelinhaastattelun tietojen perusteella henkilökohtaisesti.
Tässä tutkimuksessa selvitetään muun muassa lehtien lukukanavia, tiedotusvälineiden seuraamista,  suhtautumista mainontaan sekä kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Puhelinhaastetteluissa kerätään tietoa myös maakuntalehtien lukemisesta.

MediaAuditFinland Oy:n viimeisimmät tutkimustulokset

Länsi-Savon RAM-paneeli

Länsi-Savon paneelilla voidaan mitata, miten mainoksesi on huomattu ja kuinka paljon se on aiheuttanut ostohalukkuutta. Länsi-Savon paneeli koostuu levikkialueemme lukijoista, jotka vastaavat kysymyksiin netin kautta.

Länsi-Savon paneeli kuuluu valtakunnalliseen Kärkimedia-paneeliin. Tutkimus- ja analysointimenetelmän on kehittänyt ruotsalainen yritys, RAM – Research and Analysis of Media.

Tarjoamme käyttöösi monipuolisen tutkimusvalikon:
1. Mainoksen jälkimittaus: ostohalu, huomioarvo, erottuvuus, persoonallisuus, mieluisuus jne. Lisäksi asiakkaan omat vapaavalintaiset kysymykset.
2. Esitestaus: eri luovien toteutusvaihtoehtojen keskinäinen vertailu.
3. Ad hoc eli asiakkaalle räätälöidyt tutkimukset.

Ilmoituksen tutkiminen on asiakkaillemme edullista, hinnat alkaen 153 € + alv.

Haluatko olla mukana Länsi-Savon Paneelissa?

• Mielipiteesi on meille erittäin tärkeä ja paneelissa voit omalta osaltasi vaikuttaa lehden kehittämiseen lukijan näkökulmasta.
• Nettipohjaisessa paneelissa vastaaminen on helppoa ja vaivatonta. Saat enintään neljä kyselyä kuukaudessa ja vastaaminen vie kerralla 5 – 10 minuuttia. Kysymykset liittyvät yleensä lehdessä olevaan mainontaan ja joskus myös toimitukselliseen sisältöön.
• Paneelissa voit myös kerätä pisteitä, jotka oikeuttavat palkkioihin. Jokaisesta tutkimuskierroksesta saat 15 – 90 pistettä ja palkintoihin oikeuttavia pistetasoja on kaksi: 700 pisteen ja 1300 pisteen tasot. Palkinnoiksi voit saada esimerkiksi Ässä-arpoja, elokuvalippuja, USB-muistitikkuja, lahjakortteja tai voit lahjoittaa palkkiosi hyväntekeväisyyteen.
• Paneelissa mukana oleminen edellyttää nettiyhteyttä ja sähköpostiosoitetta. Vastaaminen ja mukana oleminen on aina vapaaehtoista. Vastaat vain silloin, kun haluat ja sinulla on aikaa ja voit myös lähteä paneelista milloin haluat.
• Tutkimustiedot kerätään tietopankkiin ja vastaajien henkilötiedot pysyvät täysin luottamuksellisina.

Siirry rekisteröitymislomakkeeseen

Kyselyt toteuttaa Länsi-Savolle RAM (Research and Analysis of Media). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä RAM:iin info@rampanel.com